เทคโนโลยี่ทันสมัย » อาชีพอดีตที่ถูกเทคโนโลยีแทนที่ไปเรียบร้อยแล้ว

อาชีพอดีตที่ถูกเทคโนโลยีแทนที่ไปเรียบร้อยแล้ว

7 ธันวาคม 2018
231   0

พนักงานตัดต่อคู่สายโทรศัพท์

     หลายทศวรรษก่อน เทคโนโลยีโทรคมนาคมยังเป็นระบบอนาล็อกและมีข้อจำกัดอยู่มาก ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างโดยอัตโนมัติได้ การโทรศัพท์ทางไกลจำเป็นต้องมีพนักงานคอยต่อคู่สายให้บนแผงควบคุมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสวิทช์บอร์ด หน้าที่นี้เป็นของอาชีพ “พนักงานตัดต่อคู่สายโทรศัพท์” ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิง พวกเธอเหล่านี้บริการตัดต่อคู่สายให้ประชาชนอยู่หลายสิบปี จนกระทั่งเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น พนักงานตัดต่อคู่สายโทรศัพท์จึงเลือนหายไปจากสารบบโดยปริยาย

คนคุมลิฟต์

     ลิฟต์ในยุคแรกๆ ไม่ได้สั่งง่ายด้วยปลายนิ้วเหมือนสมัยนี้ ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงต้องมี “คนคุมลิฟท์” คอยควบคุมโดยใช้คันโยกและเครื่องกลไกต่างๆ ปัจจุบันลิฟต์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และควบคุมได้ง่ายๆ ด้วยการกดปุ่ม เราจึงไม่ต้องมีคนคุมลิฟต์มายืนเป็นเพื่อนเวลาขึ้น-ลงอีกต่อไป